Coca-Cola HBC ČR Praha

Spoločnosť Colt dodala a nainštalovala axiálny ventilátor pre prívod vzduchu a nútený odťah dymu a tepla pri požiari, elektrický ovládací panel na ovládanie ventilátora v režime požiarneho vetrania, OTK potrubie a pevnú dymovú zástenu typu SmokeMaster SM-ST na rozdelenie priestoru haly na dymové sekcie.

Informácie o projekte
  • Lokalita: Praha, Česká republika
  • Colt riešenie: odvod tepla a splodín horenia, požiarna ochrana
  • Produkt: SmokeMaster SM-ST
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited