Centrum Pivovar Děčín

Centrum pivovar Děčín sa nachádza v malebnej časti Děčína nazývanej Podmokly. Tento projekt bol realizovaný na základe rekonštrukcie starého pivovaru, v ktorom bolo architektom citlivo nadviazané na historické základy, do ktorých boli vložené prvky moderného obchodného centra. Nájdeme tu  viac než 60 obchodných jednotiek a 420 parkovacích miest.

Spoločnosť Colt dodala do priestorov Centra Pivovar Děčín kompletné nútené odvody dymu a tepla pri požiari. Realizácia prebiehala v roku 2013 a 2014.

Nútené vetranie pasáží  je riešené ventilátormi WL s krycou klapkou FCO umiestnenými vo svetliciach pasáží. Nútené vetranie v nájomných jednotkách je riešené axiálnymi ventilátormi s potrubnými rozvodmi a požiarnymi klapkami. Prirodzené vetranie jednej z častí je riešené žalúziovými klapkami FCO. Jednotlivé dymové úseky sú v budove rozdelené sklenenými dymovými priehradkami. 

Informácie o projekte
  • Lokalita: Děčín, Česká republika
  • Colt riešenie: odvod tepla a splodín horenia, nútené
    a prirodzené vetranie
  • Produkt: W-Liberator, FCO, axiální ventilátory THGT
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited