Bike Fun International Kopřivnice

V auguste 2010 boli dokončené práce na rekonštruovanej hale spoločnosti Bike Fun International s.r.o. v Koprivnici, pre ktorú spoločnosť Colt dodala riešenie pre prirodzené denné vetranie a chladenie. Pre značnú efektivitu adiabatického chladenia boli v neskorších fázach projektu doplnené ďalšie jednotky CoolStream a pristúpilo sa k adiabatickému chladeniu nových priestorov výroby.

Zlepšenie klimatických podmienok

Úlohou spoločnosti Colt bolo dodať riešenie na zlepšenie klimatických podmienok pracovného prostredia v do tej doby nedostatočne vetraných výrobných halách spoločnosti Bike Fun International. Potrebná vlhkosť a teplota vo vnútri výrobnej haly je zaisťovaná pomocou systému pre adiabatické chladenie Colt CoolStream a vetracích jednotiek Coltair. Bežné denné vetranie výrobnej haly je zaisťované žalúziovými klapkami pre prirodzené vetranie EuroCO integrovanými do svetlíkov
a strešnými klapkami EuroCO osadenými na modulových podstavcoch pre denné vetranie Weatherlite, ktoré umožňujú vetranie i za nepriaznivého počasia.

  • Hala montáže - ľahká montáž jazdných kolies.
  • Rozmery haly 100x40x5,5 m.
  • Lakovňa – obslužné a prípravné priestory lakovacej linky.
  • 8 ks jednotiek s adiabatickým chladením CoolStream s veľkosťou 16.
  • Plošné chladenie montážnej a obslužnej haly.
  • Prirodzený odvod vzduchu prostredníctvom strešných vetracích žalúzií EuroCO.
  • Vzduchotechnický výkon 8x 19.000 m³/h.
  • Maximálny chladiaci výkon 8x 58 kW.
  • Elektrický príkon 8x 2,2 kW.
Informácie o projekte
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited