Bike Center Vídeň

Relatívne veľký priestor predvádzacieho centra motocyklov nie je zaťažený podstatnou vnútornou tepelnou záťažou. Tepelnú záťaž predstavuje veľká presklená plocha. Nainštalovaná jednotka CoolStream 10B poskytuje dostatok chladiaceho výkonu pre tento typ priestoru. To umožnilo veľmi komfortnú distribúciu vzduchu textilnými vyústkami celkom pri strope chladeného priestoru. Adiabatické chladenie CoolStream podstatným spôsobom prispieva k vnútornej pohode v letných mesiacoch.

Informácie o projekte
  • Lokalita: Vídeň, Rakousko
  • Colt riešenie: denné vetranie, adiabatické chladenie
  • Produkt: CoolStream S
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited