Barum Continental Otrokovice

Dodávky pre spoločnosť Barum Continental prebiehajú priebežne v závislosti od postupu prác na rekonštruovaných alebo novo stavaných výrobných halách zákazníka. Predmetom dodávok sú predovšetkým klapky FCO a EuroCO určené na bežné denné vetranie a prirodzený odvod tepla a dymu v prípade požiaru, varianty klapiek s polykarbonátovými výplňami môžu slúžiť i na denné osvetlenie vnútorných priestorov budovy.

Informácie o projekte
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited