Avion Shopping Park Ostrava

Spoločnosť Colt dodala a inštalovala na pristavovanú budovu v časti JUH - Nákupná galéria Strip Mall a v časti SEVER - SO 401.1 certifikovaný systém pre prirodzené odvetranie pomocou SOZ klapiek, nainštalovaných v strešnom plášti nad všetkými koncesnými priestormi objektu. Pre prípad vzniku požiaru boli nainštalované pevné dymové zásteny, ktoré zabránia šíreniu dymu do ďalších dymových sekcií. Hlavným cieľom inštalácie SOZ je odviesť teplo a dym mimo odvetrávaný priestor tak, aby nedochádzalo k nahromadeniu týchto látok v odvetrávanom priestore a bola zachovaná vrstva relatívne čistého vzduchu nad podlahou. Tým sa podstatne zníži panika unikajúcich osôb, môžu sa pri evakuácii lepšie orientovať a výrazne sa skráti doba ich evakuácie. Klapky SOZ na odvod dymu a tepla sú ovládané pomocou centrálneho pneumatického panela napojeného na zdroj stlačeného vzduchu - kompresor so vzdušníkom, ktorého objem je navrhnutý tak, aby i po odpojení dodávky elektrickej energie umožnil trojnásobné otvorenie a zatvorenie akýchkoľvek dvoch dymových sekcií. Dodané klapky pre prirodzené vetranie plnia pri bežnej prevádzke funkciu denného vetrania.

Informácie o projekte
  • Lokalita: Ostrava, Česká republika
  • Colt riešenie: odvod tepla a splodín horenia, zariadenie na denné vetranie
  • Produkt: FirelightApollo,
    EuroMeteorCyclone
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited