AISAN Industry Czech Louny

Firma Aisan je výrobcom automobilových dielov, predovšetkým palivových čerpadiel. Ide o presnú výrobu a montáž, ktorá vyžaduje pomerne čisté prostredie a kvalitu a sústredenie montážneho personálu. Ide o existujúce budovy, kde je stále sa rozrastajúca výroba už niekoľko rokov. Existujúca jednoduchá vzduchotechnika haly už nevyhovovala súčasným nárokom. Preto bol začatý projekt úpravy existujúceho vzduchotechnického systému a jeho doplnenie o adiabatické chladenie CoolStream.

Existujúcej vzduchotechnickej jednotke slúžiacej pre haly hlavnej výroby boli po jej rekonštrukcii predražené dve adiabatické jednotky CoolStream 16 S s celkovým výkonom 33 000 m³/h a do haly bola doplnená ďalšia samostatná adiabatická jednotka chladiaca jednotka CoolStream 16 B s výkonom 19 000 m³/h.

Do novo vznikajúcej haly lisovne bola umiestená ďalšia jednotka CoolStream 16 B, ktorá bude distribuovať chladný vzduch nad žeriavnou dráhou, s posilnením vertikálnej distribúcie smerom do pracovných priestorov.

Pridruženou nadstavbou bola i kompletná výmena existujúcich distribučných prvkov. Pôvodné distribučné mriežky boli nahradené komfortnými textilnými vyústkami, ktoré výrazne zlepšujú podmienky na pracoviskách.

  • Množstvo privádzaného chladiaceho vzduchu 71 000 m³/h.
  • Adiabatický chladiaci výkon 220 kW.
Informácie o projekte
  • Lokalita: Louny, Česká republika
  • Colt riešenie: denné vetranie, adiabatické chladenie
  • Produkt: CoolStream S
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited