Colt International s.r.o.

Haanova 12
851 04 Bratislava

T: +421 2 682 096 00
F: +421 2 682 096 20

E: info@sk.coltgroup.com

www.colt.sk

 

Oslovenie*
Prosím spočítajte 5 a 3.

Obchodné zastúpenie Slovensko

Mgr. Gabriela Uherová
Office manažérka
M: +421 915 984 300
gabriela.uherova@sk.coltgroup.com

Obchodné zastúpenie Bratislava a západné Slovensko

Ing. Marián Dugát
M: +421 905 884 510
E: marian.dugat@sk.coltgroup.com

Obchodné zastúpenie východné Slovensko

Leoš Vlček
M: +421 918 698 285
E: leos.vlcek@sk.coltgroup.com

Špeciálne aplikácie vzduchotechniky
Slovensko

Ing. Marián Šebeš
Vedúci HVAC
M: +421 917 275 217
T: +421 2 682 096 15
E: marian.sebes@sk.coltgroup.com

Dizajn budov - slnolamy, svetlíky
Slovensko

Ing. Marian Belai
Slnolamy a technika denného svetla
M: + 421 915 790 300
T: + 421 2 682 096 15
E: marian.belai@sk.coltgroup.com

Technické oddelenie

Ing. Barbora Rafayová
Externá podpora
M: +421 918 188 955
T: +421 2 682 096 13
barbora.rafayova@sk.coltgroup.com

Mgr. Jozef Vojtaššák
Technik špecialista
M: +421 915 984 301
T: +421 2 682 096 12
E: jozef.vojtassak@sk.coltgroup.com

Ing. Ondrej Kalus
Technik špecialista
M: +421 917 478 662
T: +421 2 682 096 13
E: ondrej.kalus@sk.coltgroup.com

Ing. Tomáš Krchnák
Technik špecialista
M: +421 917 840 596
T: +421 2 682 096 11
E: tomas.krchnak@sk.coltgroup.com

Ing. Zuzana Žiaková
Technik špecialista
M: +421 918 777 675
T: +421 2 682 096 13
E: zuzana.ziakova@sk.coltgroup.com

Ing. Slávka Šalatová
Technik špecialista
M: +421 905 671 673
T: +421 2 682 096 13
E: slavka.salatova@sk.coltgroup.com

 

 

Servis a realizácia

Mgr. Dominika Lochmannová
Asistentka pre servis a realizácie
M: +421 905 671 675
T: +421 2 682 096 00
E:dominika.lochmannova@sk.coltgroup.com

Jaroslav Šoltýs
Servisný technik
M: +421 917 601 297
T: +421 2 682 096 14
E: jaroslav.soltys@sk.coltgroup.com

Jakub Prokop
Servisný technik
M: +421 915 844 300
T: +421 2 682 096 14
E: jakub.prokop@sk.coltgroup.com

Ing. Milan Sloboda
Vedúci servisného oddelenia
M: +421 917 716 297
T: +421 2 682 096 14
E: milan.sloboda@sk.coltgroup.com

Marián Ziškay
Servisný technik
M: +421 918 698 284
T: +421 2 682 096 14
E: marian.ziskay@sk.coltgroup.com

Ing. Marek Hrčka
Vedúci realizačného oddelenia
M: +421 905 813 625
T: +421 2 682 096 14
E: marek.hrcka@sk.coltgroup.com

Ekonomické oddelenie

Katarína Hamarová
Finančná manažérka
M: +421 918 770 088
T: + 421 2 682 096 16
E:katarina.hamarova@sk.coltgroup.com

Obchodné zastúpenie Čechy

Tomáš Svoboda
M: + 420 724 610 255
E: tomas.svoboda@cz.coltgroup.com

Obchodné zastúpenie Morava

Ing. Jiří Mňačko
M: +420 724 730 567
E: jiri.mnacko@cz.coltgroup.com

Obchodný zástupca HVAC

Ing. Dušan Příbrský
M: +420 724 610 252
E: dusan.pribrsky@cz.coltgroup.com

Servis

Ing. Karel Cichovský
M: +420 724 610 256 
E: karel.cichovsky@cz.coltgroup.com

© 2018 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt Conditions