Začíname projektovať v REVIT

Aug 2015

Súčasťou našej projekcie je zaistenie kompletného inžinieringu, t.j. spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie (DUR, DSP, TD, DPS), a zaistenie vyjadrenia vrátane komunikácie s príslušnými orgánmi.

Na tvorbu projektovej dokumentácie využívame softvér Autodesk Autocad LT 2012. 

V súčasnej dobe spoločnosť Colt prechádza k projektovaniu v 3D.  Používame softvér Autodesk Revit MEP, čo je nástroj založený na princípe informačného modelu budovy (BIM). Hlavnou prednosťou BIM modelu je jednoduchosť a kompatibilita spracovania jeho čiastkových častí (stavebná časť, domová technika TZB). 

Ísť späť

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited