Ročná správa spoločnosti Colt Group 2017

Okt 2018

Skupina Colt Group pokračovala v trendu kontinuálneho navyšovania výkonu a na trhoch vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európy dosiahla rekordné výsledky. Tie boli dôsledkom silného rastu tržieb v súlade so stratégiou zameranou na aktuálnu geografickú stopu a rastúci podiel v segmente Servisu a údržby.

Kľúčové zákazky v rámci Európskeho programu pre kontrolu klímy, tri zákazky v divízii Priemyslovej ventilácie v segmente hutníctva pre zlievarne hliníka i doposiaľ najväčší britský projekt v histórii firmy, toto všetko prispelo k dosiahnutiu týchto výsledkov. Mimo to taktiež akvizície, technologické inovácie a rada procesných a tiež strategických zmien podporili výsledky skupiny Colt Group v roku 2017.

Ročná správa Colt Group 2017 tu

Ísť späť

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited