Pripravujeme – adiabatické chladenie

Apr 2017

Adiabatické chladenie – účinná alternativa oproti klasickým systémom chladenia

Už čoskoro budete môcť zistiť všetko o adiabatickom chladení na našich webových stránkach, ktoré pripravujeme.

Adiabatické klimatizačné systémy pracujú na princípe prirodzeného odparovania vody. Tzv. adiabatické chladenie predstavuje účinnú a efektívnu alternativu klasickej klimatizácie, predovšetkým v priemyselných objektech a objektech s čiastočným priemyselným využitím, ktoré nie je možné hospodárne klimatizovať vzhľadom k ich veľkosti. Pri priechode teplého vonkajšieho vzduchu navlhčeným absorbčným médiom dochádza k výmene energie a tým je dosiahnuté výrazné zníženie teploty vzduchu.

Adiabatické chladenie – účinná alternativa oproti klasickým systémom chladenia

Ísť späť

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited