Nová Autobusová stanica v Bratislave

Okt 2021

Nová Autobusová stanica v Bratislave

Komfort: Podzemné nástupištia vetrané a chladené adiabatickými jednotkami Colt Coolstream

Bezpečnosť: Autobusová stanica, podzemné parkovanie i celý obchodný dom zabezpečený požiarnym vetraním spoločnosti Colt

Design: klapky Colt Firelight a Coltlite inštalované vo svetlíku tržnice.

Pre Viac informácií nás kontaktujte.

Nová Autobusová stanica v Bratislave

Ísť späť

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited