Colt získal certifikát podľa ISO 14001:2015

Jún 2017

Colt získal certifikát podľa ISO 14001:2015

Colt je medzi prvými firmami, ktoré úspešne získali štandard ISO 14001:2015. Získanie certifikátu pred požadovaným termínom (október 2018) radí Colt(UK) medzi „skorých osvojiteľov“ na poli environmentálnych štandardov.

Naša environmentálna stratégia je založená na našich doterajších dosiahnutých úspechoch, ktoré zahŕňajú zavedenie integrovaného systému riadenia spoločnosti a následnú certifikáciu. To viedlo k významnému zlepšeniu v tom, akým spôsobom riadime, monitorujeme a reportujeme dopad nášho podnikania na životné prostredie a zvyšujeme naše povedomie v otázkach udržateľnosti.

Náš systém riadenia umožňuje systematicky identifikovať environmentálne aspekty. Náš vyhodnocovací systém nám tiež umožňuje identifikovať príležitosti k zvýšeniu využívania recyklovaných materiálov a znižovania množstva energie a prírodných zdrojov, ktoré používame pri výrobe našich produktov. V tomto roku sme si stanovili ambiciózne ciele k zníženiu spotreby elektrickej energie, obalových materiálov a zníženie množstva odpadov odosielaných na skládku.

Ísť späť

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited