Colt súčasťou Kingspan Group

Mar 2020

Colt súčasťou Kingspan Group

Spoločnosť Kingspan Group plc, svetový líder v oblasti izolácií a opláštenia budov, sa stala novým vlastníkom spoločnosti Group Investments Limited, materskej spoločnosti Colt Group Limited (“Colt”), ktorej dcérska spoločnosť je i Colt International s.r.o. Po dokončení transakcie sa Colt Group stane súčasťou Kingspan Light + Air (KLA) divízie.

Vďaka svojmu portfóliu, dlhoročným skúsenostiam a zastúpením v 15 krajinách po celom svete bude Colt prínosom pre Kingspan Light + Air na jeho ceste stať sa lídrom v oblasti systémov pre každodenné vetranie, odvod tepla, dymu a svetlíkov.

Výkonný riaditeľ Colt Group Mark Oliver, verí, že ako súčasť KLA, bude Colt aj naďalej pokračovať v nastúpenej ceste rastu v globalizujúcom sa prostredí.

Generálny riaditeľ jednej z dcérskych spoločností Colt Group, nemeckej spoločnosti Colt International GmbH, a zároveň riaditeľ divízie Kontinentálna Európa, do ktorej spadá aj Colt International, s.r.o., vidí mnoho príležitostí pre rast v rámci KLA. „Byť súčasťou KLA umožní spoločnosti Colt ponúkať svoje riešenia, systémy a rozsiahle portfólio produktov v oveľa väčšom globálnom meradle.“

Generálny riaditeľ Colt International Ltd, dcérskej spoločnosti vo Veľkej Británii - Nick Buckingham, dodáva, že osobne je, čo sa budúcnosti Coltu v rámci KLA týka, veľmi optimistický – Kingspan usiluje o svoj ďalší rast a Coltu sa tak vďaka novej vlastníckej štruktúre otvárajú nové možnosti.

Proces akvizície je teraz potrebné dokončiť po formálnej stránke. Ďalšie informácie tak budú nasledovať po jeho ukončení. Predpokladom ukončenia je najneskôr 10. apríl 2020. Všetky aktuálne oznámenia je možné nájsť na našich stránkach www.coltgroup.com.

Ísť späť

© 2021 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt Conditions