Colt spúšťa nový web

Aug 2015

Nový web

Colt spúšťa nový web. Pri jeho tvorbe sme sa zamerali predovšetkým na zákazníkov a na nimi hľadané informácie, ktoré by mali ľahko a rýchlo nájsť, rovnako tak ako rady, nápady a inšpirácie. Nový web reflektuje snahu spoločnosti Colt o zrozumiteľnú komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom:

  • grafiky uľahčujúcej vizuálnu orientáciu,
  • vylepšených popisov produktov  a ich porovnanie,
  • odkazov na referenčné projekty.

V úzkej spolupráci s architektmi, konzultantmi, developermi a majiteľmi nehnuteľností sme vykonali detailný prieskum toho, ako používajú internet a aké informácie hľadajú.  Tiež sme brali ohľad na to, aké sú skúsenosti z podobných priemyselných odvetví a spôsoby podpory zákazníkov on-line.

Nový web je orientovaný viac na referencie a riešenie, ktoré naši zákazníci hľadajú, napr. úspory elektrickej energie, vysokú architektonickú  hodnotu alebo dizajnové a vysoko funkčné riešenie.

Projektanti, ktorí vedia, čo na webe hľadajú, ľahko nájdu potrebné informácie a odkazy na produkty.

Ísť späť

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited