Colt International (UK) sťahuje svoje kancelárie

Apr 2017

Colt International sťahuje svoje kancelárie do modernej lokality v Petersfielde a Waterlooville (Veľká Británia)

Colt International sťahuje svoje kancelárie do modernej lokality v Petersfielde a Waterlooville (Veľká Británia). Výrobná prevádzka zostáva naďalej v Havante.

Presťahovanie kancelárií do lokality s lepšou dostupnosťou, a to hlavne pre zákazníkov, je v súlade so stratégiou firmy Colt v Spojenom kráľovstve rast v segmente zmluvných kontraktov, služieb a servise. Tento krok umožní zachovať existujúci počet zamestnancov a očakáva sa tiež, že všetci pracovníci, teraz zamestnaní v Havante, zostanú naďalej zamestnaní vo firme Colt.  

Nová lokalita bola vybraná vďaka svojej geografickej polohe v blízkosti mesta Havant, kde zostáva zachovaná výroba vrátane zázemia pre existujúcich zamestnancov a tiež dobrej dopravnej dostupnosti ako autom, tak vlakom do Londýna, kde sa odohráva väčšina rokovaní so zákazníkmi. Nové kancelárie ponúkajú efektívnejší priestor a pracovné prostredie na úrovni 21. storočia, ktoré prispeje ku kontinuálnemu rozvoju spoločnosti a zamestnancom poskytne lepšie pracovné prostredie.     

Nick Buckingham, Managing Director spoločnosti Colt International, na to povedal: „Som rád, že podstupujeme nový krok v budúcnosti spoločnosti Colt v novom prostredí a teším sa na úspešný obchodný rozvoj v rokoch, ktoré sú pred nami.“

Mark Oliver, CEO Colt Group, okomentoval: „Naša spoločnosť je v Spojenom kráľovstve historicky úzko spojená s krajom Hampshire a ja som skutočne potešený, že toto spojenie zostane zachované i po presunutí do novej lokality, ktorá spĺňa požiadavky ako našich zamestnancov, tak tiež spoločnosti ako celku.“

Oficiálna tlačová správa
(v angličtine)

Ísť späť

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited