CoolStream S•T•A•R – riešenie pre akékoľvek priemyslové odvetvie

Nov 2018

Systém CoolStream S•T•A•R je systém prirodzeného chladenia a vetrania, ktorý funguje podľa princípu adiabatického odparovania. Adiabatické chladenie predstavuje účinnú a efektívnu alternatívu klasickej klimatizácie, predovšetkým v priemyselných objektoch s čiastočným priemyslovým využitím, ktoré nie je možné hospodárne klimatizovať vzhľadom k ich veľkosti.

Ísť späť

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited